Bedrijven wensen hun geschillen snel beslecht te zien.

Daarom maken zij meer en meer gebruik van Arbitrage, een wettelijke alternatief voor de overheidsrechtbank.

 

Arbitrage is:

en leidt tot:

en is daarenboven kostenbesparend.

 

Arbitrage kan wettelijk aangewend worden voor alle geschillen en betwistingen in:

en voor:

 

Arbitrage wordt best contractueel voorzien:

Bij optredende geschillen wordt arbitrage de enig bevoegde rechtsinstantie.

Vermijd de aanslepende en kostelijke rechtbankprocedures door arbitrage te voorzien.