Dit document kunt u ook downloaden:
For documents in English:
Pour document en français:

  EAODocs

 

 

ARBITRAGEVERGOEDINGEN. (van toepassing vanaf 1.1.08) 
------------------------------------------- 

De dossierkost per arbitrage-aanvraag bedraagt € 30 plus BTW.

Arbitragevergoeding per partij.

Hierna aangeduide arbitragevergoedingen behelzen zowel de administratieve vergoeding voor de E.A.O. als de vergoeding voor de scheidsrechters. Voor speciale kosten wordt verwezen naar het reglement.

Onderstaande bedragen zijn de provisies verschuldigd door elke partij betrokken in het geschil, en zijn exclusief BTW.

                                                                                  

Geschilbedrag  Scheidsgerecht met één scheidsrechter drie scheidsrechters
Tot € 1.250     € 250 ----
€ 1.250 tot € 2.500 € 250 + 8% op gedeelte boven € 1.250 ----
€ 2.500 tot € 7.500  € 350 + 6% op gedeelte boven € 2.500  € 875 + 12% op gedeelte boven € 2.500
€ 7.500 tot € 12.500  € 650 + 5% op gedeelte boven € 7.500  €1.475 + 10% op gedeelte boven €7.500
€ 12.500 tot € 25.000 € 900 + 2,5% op gedeelte boven € 12.500 € 1.975 + 5% op gedeelte boven € 12.500
€ 25.000 tot € 75.000 € 1.212,5 + 1,25% op gedeelte boven € 25.000 € 2.600 + 2,5% op gedeelte boven € 25.000
€ 75.000 tot € 125.000 € 1.837,5 +1,0% op gedeelte boven € 75.000 € 3.850 + 2,0% op gedeelte boven € 75.000
€ 125.000 tot € 250.000   € 2.337,5 + 0,85% op  gedeelte boven € 125.000 € 4.850 +  1,7% op gedeelte boven € 125.000
€ 250.000 tot € 625.000 € 3.400 + 0,75% op gedeelte boven € 250.000 € 6.975 + 1,5% op gedeelte boven € 250.000
€ 625.000 tot € 1.250.000 € 6.212,5 + 0,6% op gedeelte boven € 625.000 € 12.600 + 1,2% op gedeelte boven € 625.000

 

 

De arbitragevergoedingen voor geschilbedragen hoger dan € 1.250.000 zijn ook vastgelegd en worden op vraag meegedeeld.

Vanaf een derde partij betrokken bij het geschil wordt een verminderingspercentage op het barema toegepast van 75%.

Bovenstaand barema is van toepassing voor geschillen tussen Belgische partijen; indien partijen tot de Benelux behoren is een verhoging van 10% van toepassing,  voor partijen die behoren tot de Europese Unie is 20% verhoging van toepassing en voor geschillen met of tussen andere partijen 25% supplement.

Voor dossiers welke door de E.A.O. in meer dan één taal dienen behandeld te worden zal een supplement op de arbitragevergoedingen gerekend van € 125 voor geschilbedragen kleiner dan € 2.500, voor deze erboven wordt een supplement van € 200 gerekend.

Speciale kosten: de hiervoor vermelde bedragen voor de provisies der arbitragevergoedingen dienen in voorkomend geval verhoogd te worden met de speciale kosten zoals vermeld in art. 22.3 van het arbitragereglement, o.a. kosten voor speciale expertises, kosten der arbiters voor zowel verplaatsingskosten als prestatievergoedingen bij noodzakelijk geachte vaststellingen ter plaatse.

Supplementaire kosten inzake hoorzittingen, zowel voor wat betreft organisatie als voor de arbiters, zullen aan partijen aangerekend worden als supplement op de hiervoor vermelde arbitragevergoedingen.

Scheidsgerecht met drie arbiters: de kosten voor de beraadslaging tussen de arbiters om tot de uitspraak te komen, zijn supplementair op de hiervoor vermelde bedragen en afhankelijk van de werkelijke kosten voor verplaatsingen en prestaties der arbiters.

Uitvoering van arbitrale uitspraak: het barema van arbitragevergoedingen dekt noch de kosten van een eventueel noodzakelijke procedure tot uitvoerbaarverklaring door de Rechtbank noch de kosten van een gedwongen uitvoering via een gerechtsdeurwaarder in de gevallen dat de arbitrale uitspraak niet vrijwillig wordt opgevolgd.